#ประกาศให้ทราบทั่วกัน.!!! เผยแล้วกำหนดการ และ “การแต่งกาย วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ของในหลวงรัชกาลที่ ๙. - Jaosanook

Latest

#ประกาศให้ทราบทั่วกัน.!!! เผยแล้วกำหนดการ และ “การแต่งกาย วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ของในหลวงรัชกาลที่ ๙.


วันนี้พวกเราจะมาประกาศให้เพื่อนๆฟังว่า กำหนดการวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  ออกมาแล้วน่ะ

กำหนดการเวลาต่างๆของวันงาน


กำหนดการต่างๆ


ประกาศให้ทราบทั่วกัน
๑ – ๑๒ ตุลาคม๒๕๖๐


๑๓ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐


๒๕ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐


25-27 ตุลาคม 2560
๒๘ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐


ริ้วขบวนที่ ๑


ริ้วขบวนที่ ๒


ริ้วขบวนที่ ๔


ริ้วขบวนที่ ๕


ริ้วขบวนที่ ๖


พื้นที่จอดรถต่างๆ


ที่มา internet