ประชาชนโปรดทราบ..!!! คลังเตรียมออกกฎหมาย เก็บเงินจากบัญชีเงินฝาก ที่ไม่มีเคลื่อนไหวเกิน 10 ปี เข้าคลัง โดยสามารถขอเงินคืนตามเงื่อนไขดังนี้..!! (รายละเอียด) - Jaosanook

Latest

ประชาชนโปรดทราบ..!!! คลังเตรียมออกกฎหมาย เก็บเงินจากบัญชีเงินฝาก ที่ไม่มีเคลื่อนไหวเกิน 10 ปี เข้าคลัง โดยสามารถขอเงินคืนตามเงื่อนไขดังนี้..!! (รายละเอียด)


คลังเตรียมออกกฎหมาย เก็บเงินจากบัญชีเงินฝาก ที่ไม่มีเคลื่อนไหวเกิน 10 ปี เข้าคลัง โดยสามารถขอเงินคืนตามเงื่อนไขดังนี้

คลังเตรียมเร่งออกกฏหมายสำหรับเจ้าของบัญชีธนาคารที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 10 ปี นำเงินเหล่านั้นเข้าคลัง แต่เอามาพักไว้เท่านั้น ไม่สามารถนำเงินประชาชนไปใช้ได้ และเจ้าของสามารถนำหลักฐานมาขอคืนเงินได้

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ. ....เพื่อใช้กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก ซึ่งไม่มีการเคลื่อนไหวในทางธุรกรรมการเงินเป็นระยะเวลานานของสถาบันการเงิน ทั้งธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

“ร่างกฎหมายที่จัดทำเป็นการบริหารจัดการเงินในบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวเวลานาน ซึ่งเป็นหลักการสากล ต่างประเทศก็ทำกัน โดยจะนำเงินมาไว้ในคงคลัง แต่ไม่ได้นำเงินจำนวนนี้ไปใช้อย่างอื่น เพราะเป็นเงินฝากของประชาชน นำไปใช้ไม่ได้ เอามาแค่พักไว้เท่านั้น เมื่อเจ้าของบัญชีมีหลักฐานมาขอคืนเงิน ก็จะส่งมอบคืนให้ ปัจจุบันมีบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวระดับหมื่นล้านบาท”

สำหรับ ร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน มีสาระสำคัญ คือ บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการฝาก ถอน หรือ โอน เงิน ในบัญชีเงินฝาก เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่รวมถึงการได้รับดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน โดยภายใน 3 เดือนก่อนวันสิ้นปี ให้สถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของบัญชีของสถาบันการเงินที่จะครบกำหนดระยะเวลาเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และแจ้งให้เจ้าของบัญชีหรือทายาท เพื่อดำเนินการ ฝาก ถอน หรือ โอนเงิน หรือปิดบัญชีนั้นภายในวันสิ้นปี

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์, Bank of Thailand Scholarship Student