👉 เป็นบุญตาเหลือเกิน เปิดภาพ 20 ฉลองพระองค์ ของ พระราชินี งดงามจนติดอันดับ ราชินีผู้งดงามที่สุดในโลก - Jaosanook

Latest

👉 เป็นบุญตาเหลือเกิน เปิดภาพ 20 ฉลองพระองค์ ของ พระราชินี งดงามจนติดอันดับ ราชินีผู้งดงามที่สุดในโลก


การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและภาคพื้นยุโรป 14 ประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งใช้เวลาราว 4 เดือนนั้น นอกจากจะทำให้นานาชาติรู้จักประเทศไทยดีขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้ชาวโลกได้รู้จักความงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถของปวงชนชาวไทยเป็นอย่างดียิ่ง โดยที่บรรดา ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีของโลก จำนวน 2,000 คน ได้ออกเสียง เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2505 เลือก สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เป็นสตรีที่แต่งพระองค์งามที่สุดในโลกผู้หนึ่งในจำนวนสุภาพสตรีของโลก ทั้งหมด 10 คน และ นับเป็นปีที่ 2 ที่พระองค์ทรงได้รับเลือกเป็นสตรีที่แต่งพระองค์งดงามที่สุดของโลกมาแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2503 โดยฉลองพระองค์ที่ทรง ส่วนใหญ่จะเป็น ผ้าไหมไทยเงางาม ที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับการแต่งกาย ของชาวตะวันตกได้อย่างแนบเนียน


สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่ทรงฉลองพระองค์งามที่สุดในโลก พระองค์ทรงเป็นตัวแทนสุภาพสตรีไทยและตัวแทนประเทศไทย ที่ทรงนำความงดงามตามแบบไทยออกไปเผยแพร่ให้ชาวโลกได้รับรู้และชื่นชม จนเครื่องแต่งกายของไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ขณะเสด็จฯ เยือนต่างประเทศทรงฉลองพระองค์แบบสากลที่เรียบง่ายแต่สง่างาม ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งชาติที่มีพระราชินีทรงมีพระสิริโฉมและพระจริยวัตรที่งดงาม ทำ ให้เกิดกระแสความนิยมแต่งกายแบบไทย และการใช้ผ้าไทยในวงสังคมอย่างกว้างขวางขณะเสด็จฯ เยือนต่างประเทศ ทรงฉลองพระองค์แบบสากลที่เรียบง่ายแต่สง่างาม โดยผู้ออกแบบฉลองพระองค์ถวาย มักเป็นช่างคนไทย แต่เมื่อจะเสด็จเยือนต่างประเทศ มีพระราชดำริที่จะให้ฉลองพระองค์เป็นแบบสากลจริงๆ เพื่อความเหมาะสมแก่สภาพภูมิอากาศ และกาลเทศะของธรรมเนียมต่างประเทศที่จะเสด็จพระราชดำเนิน โดยทำจากผ้าไหมพื้นเมือง จึงโปรดให้ นายปีแอร์ บัลแมง ช่างชาวฝรั่งเศส จัดถวาย ซึ่งสนองพระราชประสงค์ได้งดงามเหมาะสมทุกโอกาส
ฉลองพระองค์ชุดราตรี ผลงานการออกแบบของ นายปิแอร์ บัลแมง
ฉลองพระองค์ชุดราตรี


ฉลองพระองค์ชุดราตรี ตัดเย็บจากผ้าไหมซาติน ปักประดับด้วยดิ้นโลหะ ดิ้นเหลือบและคริสตัล


ฉลองพระองค์ชุดราตรี ตัดเย็บจากผ้าไหมซาติน ปักประดับด้วยลูกปัด เส้นไหม เลื่อมและดิ้นขดสีทอง


ฉลองพระองค์ชุดราตรี ตัดเย็บจากผ้าลูกไม้ฝรั่งเศส ปักประดับด้วยดิ้นเงิน ลูกปัด พลาสติก และคริสตัล


ฉลองพระองค์ชุดไทยสไบสองชาย ตัดเย็บจากผ้าไหมอกทองลายโคม ปักประดับด้วยเลื่อมและลูกปัด


ฉลองพระองค์ชุดราตรี ตัดเย็บด้วยผ้ายทองสีชมพูลายโคมพุ่มข้าวบิณฑ์ ปักประดับด้วยลูกปัดสีทองบริเวณอกเสื้อ และ ชายกระโปรง


ฉลองพระองค์ชุดกลางวัน ตัดเย็บจากผ้าไหมไทย


ฉลองพระองค์ชุดกลางคืน ผลงานการออกแบบของ นายปิแอร์ บัลแมง ตกแต่งบริเวณปลายแขนด้วยขนนกกระจอกเทศและขนไก่


ฉลองพระองค์ชุดราตรี ตัดเย็บจากผ้าไหมออร์แกนซ่า
งดงามเหลือเกิน

ฉลองพระองค์ชุดราตรีสั้น ตัดเย็บจากผ้าลูกไม้และผ้าลูกไม้สังเคราะห์


ฉลองพระองค์ชุดราตรีสั้น ตัดเย็บจากผ้าไหมจีนและผ้าตาข่ายปักประดับด้วยเลื่อมและลูกปัด


ฉลองพระองค์ จาก ห้องเสื้อบัลแมง


ทรงฉลองชุดราตรี ตัดเย็บจากผ้าไหมสีฟ้า และ ผ้าลูกไม้สีเงิน


ฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัยฉลองพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


ฉลองพระองค์ชุดไทยจักรี ตัดเย็บจากผ้าไหม ปักประดับด้วยเพชรเทียม ดิ้นทอง และ ลูกปัด


ฉลองพระองค์ชุดไทยจักรพรรดิ ตัดเย็บจากผ้าไหม ปักประดับด้วยเพชรเทียมและลูกปัด


ฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิต ตัดเย็บจากผ้าไหม ปักประดับด้วยดิ้นทอง, ดิ้นเงิน, แล่งทอง, ดิ้นโปร่ง, ดิ้นด้าน, เลื่อมและลูกปัด


ฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัย


ฉลองพระองค์ชุดราตรี ตัดเย็บจากผ้าไหมชิเบอร์ลิน ปักประดับด้วยเลื่อม ลูกปัดและคริสตัล


ออกแบบโดยห้องเสื้อบัลแมง ตัดเย็บจากผ้าไหม ปักประดับด้วยเพชรเทียม ดิ้นเงิน และลูกปัด