#งดงามซาบซึ้ง! เปิดคำสอนหลวงพ่อคูณ ฝากไว้ถึงคนรักในหลวงรัชกาลที่ ๙.. - Jaosanook

Latest

#งดงามซาบซึ้ง! เปิดคำสอนหลวงพ่อคูณ ฝากไว้ถึงคนรักในหลวงรัชกาลที่ ๙..


'ถ้ารักจริง'

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ได้บรรยายธรรมแก่สานุศิษย์ผ่านสื่อมวลชน เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ที่วัดบ้านไร่ โดยสอนให้ดูพระราชจริยวัตรเป็นตัวอย่าง

"...เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็มีทุกข์เท่าแผ่นดิน เป็นคนธรรมดา เป็นเจ้าของสิ่งใดก็ทุกข์เท่าสิ่งนั้น เป็นเจ้าของบ้านก็ทุกข์เท่าบ้าน เป็นเจ้าของนาก็ทุกข์เท่านา เป็นสมภารวัดก็ทุกข์เท่าวัด


ท่านปกครองแผ่นดินมา ท่านก็มีเมตตาแก่ปวงชนทุกคน ไม่ว่ายากดีมีจน โง่หรือฉลาด พระเจ้าแผ่นดินท่านก็ไม่ทำอคติ ไม่ทำลำเอียง ท่านรักเสมอกัน เหมือนพระอาทิตย์มี พระจันทร์มี แสงฉายไปทุกหย่อมหญ้า ไม่เลือกว่าคนมีคนจน ฉายแสงไปเสมอต้นตลอดกาล ตลอดเวลา

...ถ้ารักพระเจ้าแผ่นดินเหมือนปากว่า ก็อย่าทำสิ่งชั่วช้าสารเลว คนส่วนมากปากว่ารักพระเจ้าแผ่นดิน แต่ว่าไม่ปฏิบัติตามที่พระเจ้าแผ่นดินตรัสออกมา เราต้องเคารพทั้งต่อหน้าและลับหลัง ท่านตรัสมาอย่างไรก็ทำตามแบบนั้น เราไม่คิดนอกลู่นอกทาง นี่..ถึงจะเรียกว่ารักพระเจ้าแผ่นดินจริง..."เรื่องราวของวัดบ้านไร่ในอดีตนั้น ชาวบ้านในอำเภอด่านขุนทด มีปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ

จนกระทั่งปี 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนวัดบ้านไร่  หลวงพ่อคูณได้ถวายเงิน จำนวน 72 ล้านบาท (เท่าพระชนม์มายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะนั้น)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายคืนหลวงพ่อคูณ และจากพระราชทรัพย์ส่วนนี้เอง จึงเป็นที่มาของโครงการในพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาในฤดูแล้งให้กับชาวอำเภอด่านขุนทด ได้ถึงเกือบ 3000 หลังคาเรือน