#เรื่องราวความรัก ของ เจ้าฟ้าสูงศักดิ์ กับ หญิงสามัญชน ที่ประชาชนชาวไทยขนานนามว่า สมเด็จย่า รักแท้ตราตรึงนิรันดร์.. - Jaosanook

Latest

#เรื่องราวความรัก ของ เจ้าฟ้าสูงศักดิ์ กับ หญิงสามัญชน ที่ประชาชนชาวไทยขนานนามว่า สมเด็จย่า รักแท้ตราตรึงนิรันดร์..


"สังวาลย์เป็นกำพร้า...แต่งงานแล้วก็มาใช้นามสกุลหม่อมฉัน หม่อมฉันไม่ได้เลือกเมียด้วยสกุลรุนชาติ ต้องเกิดเป็นอย่างนั้น ต้องเกิดเป็นอย่างนี้ คนเราเลือกเกิดไม่ได้ หม่อมฉันเลือกคนดี ทุกข์สุขเป็นเรื่องของหม่อมฉันเอง" ขณะที่กำลังทรงศึกษาวิชาแพทย์ปีที่ 1 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงพบและพอพระทัยกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยมีพระศิริโฉมงดงาม พระอุปนิสัย และพระคุณสมบัติอื่น ๆ  กรมขุนสงขลานครินทร์ จึงทรงมีลายพระหัตถ์กราบบังคมทูล สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชมารดา ขอพระราชทานพระราชานุญาตหมั้นกับ นางสาวสังวาลย์

และเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2463 ได้มีพิธีอภิเษกสมรสที่วังสระปทุม และหลังจากได้อภิเษกสมรสแล้ว ทั้ง 2 พระองค์ได้ตามเสด็จด้วยกันไปประพาสเมืองต่างๆ ในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา เพื่อทรงไปศึกษาต่อ และนี่คือพระราชประวัติความรักของ เจ้าฟ้าสูงศักดิ์ กับ หญิงสาว ที่ประชาชนชาวไทย เรียกว่าสมเด็จย่า


*อ้างอิง   ธงทอง จันทรางศุ. ในกำแพงแก้ว. กรุงเทพฯ : เอส.ซี.พริ้นท์แอนด์แพค, พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2550, หน้า 149

ชมภาพ