นาทีสุดประทับใจ! เจ้าชายเฟรเดอริกแห่งเดนมาร์ก ทรงแนบพระปรางพระเทพรัตนราชสุดาฯ ..(คลิป) - Jaosanook

Latest

นาทีสุดประทับใจ! เจ้าชายเฟรเดอริกแห่งเดนมาร์ก ทรงแนบพระปรางพระเทพรัตนราชสุดาฯ ..(คลิป)


นาทีสุดประทับใจเจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก ทรงแนบพระปรางสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ้าย-ขวา ตามธรรมเนียบของชาวเดนมาร์ก ขณะมีพระราชปฏิสันถาร

ช่วงนาทีเหล่าพระประมุข ประมุข รองพระประมุข พระราชวงศ์ อดีตประมุข และบุคคลสำคัญต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 42 ประเทศ ทรงร่วมกันพระราชปฏิสันถารกับราชวงศ์จักรีระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยเจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก ทรงแนบพระปรางสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั้ง 2 ข้าง การปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดแบบเป็นกันเองตามมารยาทการทักทายของชาวเดนมาร์ก ก่อนจะทรงโค้งคำนับ อีกหนึ่งภาพความประทับใจในช่วงพิธีแห่งความเศร้าโศก
คลิป


ขอขอบคุณที่มาจาก royal.jarm