ภาพประทับใจของคนไทย กับภาพพระจริยวัตร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ..!!! - Jaosanook

Latest

ภาพประทับใจของคนไทย กับภาพพระจริยวัตร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ..!!!


ภาพประทับใจของคนไทย เมื่อได้เห็นภาพ พระจริยวัตรของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงแย้มพระสรวลให้เหล่าตำรวจและทหาร และภาพพระอิริยาบถของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ที่เสด็จมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เปรียบเหมือนน้ำทิพย์ชโลมจิตใจให้กับประชาชนคนไทย ที่อยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจ แต่อย่างน้อยยังมีรอยแย้มพระสรวลของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เจ้าชายองค์น้อย ที่ชุบเลี้ยงจิตใจพอให้ปวงชนชาวไทยคลายโศกเศร้ากันได้บ้าง